Romanian Shipping - Tricolor
RomanianShipping.com
Contact&Suport
> Suport
> Despre Noi
Compania Noastra
> Diviziile Noastre
> Cariere
HomeTransport America RomaniaPachete MiamiTransport China RomaniaColete Romania-AmericaTransport Australia-RomaniaMiddle East-RomaniaBusiness to BusinessTaxe VamaleTransport CanadaTransport UKContact RomanianShipping
Terms
Transport America Romania SUA Transport America Romania SUA USA
Door-to-Door International Delivery
Whatsapp transport pachete MOBILE3
office@romanianshipping.com
+40751.913.325
Alerte
> Constientizarea cu privire la fraude
> Informatii Importante
Rapid. Ieftin. Sigur
PARERILE CLIENTILOR
Harta Romanian Shipping
CONDITII GENERALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR POSTALE TERRA ENERGY CORP S.R.L (termeni si conditii de furnizare a serviciilor de postale)

Atunci când comandaţi serviciile TOTAL SPORT MANAGEMENT S.R.L (denumită în continuare RomanianShipping), dumneavoastră, în calitate de "Expeditor", sunteţi de acord ca, în numele dumneavoastră sau al oricărei alte persoane care are un interes asupra Trimiterii postale, să se aplice Termenii şi Condiţiile de mai jos, începând din momentul în care RomanianShipping acceptă Trimiterea postala, cu exceptia cazului in care un reprezentant autorizat RomanianShipping convine in scris la o situatie diferita, care nu aduce atingere prevederilor legale imperative.
1.       Aria de cuprindere a serviciilor
RomanianShipping ofera si presteaza serviciile de consolidare a pachetelor si de curierat.
RomanianShipping poate apela la serviciile oricarui curier si transportator pentru a furniza serviciile catre clientii sai: de la inchiriere de spatii de depozitare si comerciale pana la outsourcing pentru servicii postale si de curierat.
2.       Conditii de acceptare a Trimiterilor postale
Regulile privind Trimiterea postala pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale:
2.1. Pentru ca expedierea să fie livrată la destinaţie în cele mai bune condiţii, expeditorul trebuie sa respecte sfaturile/condiţiile privind ambalarea şi pregătirea expedierii:
Expeditorul trebuie sa tina cont de mărimea expedierii şi opţiunile de ambalare cat si de specificatiile privind limitele de greutate de pe ambalajale utilizate, întrucat ambalajele umplute până la refuz pot ceda, cutiile cu conţinut foarte greu se pot rupe sau sparge, etc.
Ambalarea trimiterilor poştale se poate face utilizând cutii din lemn/ carton, plicuri, ambalaje din plastic, prisme, etc. în funcţie de natura bunului care face obiectul trimiterii poştale, astfel încât acestea să protejeze bunul.
Calitatea ambalajelor este foarte importantă şi, prin urmare, nu vor trebui utilizate cutii sau ambalaje deteriorate; daca este cazul, trebuie utilizate materiale de umplere, sa se tina cont de rezistenţa şi durabilitatea ambalajelor alese; în cazul reutilizării cutiilor, acestea nu trebuie sa conţină etichetele sau stickerele vechi; cadourile ar trebui reambalate întrucât ambalajele decorative ale acestora nu sunt adecvate transportării lor; trebuie utilizate materiale de amortizare pentru a evita pierderea conţinutului expedierii; obiectele fragile trebuie protejate cu materiale pentru amortizare de jur împrejurul lor , obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecţie, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuţite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susţinere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton dublu pentru bunurile de valoare; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colturile si capacul trebuie bine inchis (etanşat).
Aplicarea Stickerele "Fragile" şi "Handle with Care" presupune acordarea unei atenţii sporită în manipularea trimiterilor poştale de către RomanianShipping, însă nu înlocuieşte obligaţia expeditorului de a asigura o ambalare corespunzătoare a trimiterii poşatle, în vederea protejării bunului.
În ceea ce priveşte ambalarea lichidelor, pulberilor, bateriilor cu litiu, vă recomandăm ca lichidele să fie depozitate în containere care nu curg, protejate cu material uşoare cum ar fi polistirenul şi sigilate în pungi de plastic, materialele vâscoase, grase sau cu miros puternic să fie sigilate cu banda adezivă, pulberile în pungi de plastic, sigilate şi apoi punga introdusă într-o cutie rigidă MDF, etc.
 
Condiţiile de ambalare, precum şi sfaturile RomanianShipping privind pregătirea unei expedieri, paşii recomandabili în vederea ambălării, exemple privind etichetele, sigiliile, stickerele ce pot fi utilizate de către expeditor, sunt disponibile pe site-ul RomanianShipping, aici: http://www.RomanianShipping.ro/ro/express/expediere/sfaturi_expediere/packaging_advice.html.
 
2.2. Expeditorul trebuie sa completeze/să aplice pe trimiterea poştală numele si adresa Destinatarului, cuprinzând detalii ca: numele persoanei/companiei, adresa de livrare (ROMANIANSHIPPING nu livreaza la casute postale) codul postal, tara, persoana de contact, numar de telefon / fax /e-mail; pe documentul de transport care însoţeşte trimiterea poştală se va mentiona numele si adresa Expeditorului, numarul de cont al expeditorului( daca este cazul), persoana de contact, referinta expeditorului( maximum 32 caractere, din care primele 12 vor aparea pe factura), adresa, codul postal, telefonul/ faxul /e-mail (obligatoriu).
 
2.3. Trimiterea sa postala va fi considerată inacceptabilă dacă: (i) este clasificată drept (contine) materiale riscante, obiecte periculoase, articole interzise sau restricţionate de către Asociaţia Transportului Aerian Internaţional, de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase sau de orice departament guvernamental competent sau alte organizaţii relevante; (ii) nu este întocmită nici o declaraţie vamală atunci când este ceruta de reglementările vamale aplicabile;(iii) aceasta conţine mărfuri contrafăcute, animale, lingouri, valută, banderole / autocolante fiscale, instrumente negociabile la purtător, metale şi pietre preţioase; arme de foc reale sau imitaţie, părţi ale acestora, arme, explozivi şi muniţie, rămăşiţe umane, pornografie sau narcotice ilegale / droguri. (iv) aceasta nu este ambalată conform condiţiilor stabilite de RomanianShipping ori ambalajul este defect sau inadecvat, ambalajul trimiterii poştale prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, etc.
 
2.4. Trimiterile postale nu pot fi livrate la căsuţe poştale sau coduri poştale. Trimiterile postale sunt livrate la adresa Destinatarului comunicată de Expeditor, personal acestuia sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala. Trimiterile postale la adrese cu o zonă de primire centrală vor fi livrate la zona respectivă. Daca Trimiterea postala a fost subevaluată în vederea vămuirii, sau Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat în mod rezonabil sau Destinatarul refuza livrarea sau sa plateasca pentru livrare, RomanianShipping va face eforturi rezonabile pentru returnarea Trimiterii postale la Expeditor pe cheltuiala Expeditorului, în caz contrar dupa expirarea termenului de pastrare legal a Trimiterii, Trimiterea postala trece în proprietatea DHL, putând fi eliberată, aruncată sau vândută de DHL fără vreo răspundere de vreun fel faţă de Expeditor sau altcineva, din suma încasată se scad tarifele de servicii şi costuri administrative aferente, iar suma rămasă din vanzare va fi returnată Expeditorului.
 
2.5. RomanianShipping poate sa utilizeze un dispozitiv electronic pentru a obtine dovada livrarii, iar expeditorul este de acord sa nu aiba obiectii la folosirea de catre RomanianShipping a unei copii imprimate dupa aceasta, ca dovada ca informatiile sunt obtinute si stocate in forma electronica.
 
2.6. Plata pentru furnizarea serviciilor postale poate fi efectuata de către expeditor /destinatar/terta parte în numerar/PayPal/Revolut/Zelle/cec/card de credit/ordin de plata.
 
2.7. Tarifele serviciilor postale ale RomanianShipping sunt calculate în funcţie de cea mai mare valoare dintre greutatea reală şi cea volumetrică. Expeditorul va plăti sau rambursa RomanianShipping toate tarifele serviciilor postale, cheltuieli auxiliare, taxe vamale şi alte taxe datorate pentru serviciile furnizate de RomanianShipping sau datorate de RomanianShipping în numele Expeditorului, al Destinatarului, precum şi toate pretenţiile, daunele, amenzile şi cheltuielile ocazionate de trimiterea poştală, generate de natura bunului care face obiectul trimiterii postale ori a altor circumstanţe despre care RomanianShipping nu a avut cunoştinţă.
 
2.8.  Formula de calcul pentru greutatea volumetrica a Trimiterii postale este:
2.8.1.        (L x l x h)/5000 (lungimea, latimea si inaltimea sunt stabilite in centimetri iar greutatea in kilograme).
2.8.2.        (L x l x h)/138 (lungimea, latimea si inaltimea sunt stabilite in inch iar greutatea in lbs).
3. Termenul de pastrare a Trimiterilor postale
In cazul in care Trimiterea postala nu poate fi predata Destinatarului, termenul de păstrare a Trimiterilor postale in vederea predarii Destinatarului este de cinci (5) zile de la data avizării Destinatarului. Termenul de păstrare a Trimiterilor postale care nu au fost predate Destinatarului şi nici returnate Expeditorului, este de noua (9) luni de la data /depunerii acestora.
 
Daca in tot acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat expedierea, aceasta va fi declarata abandonata si va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea DHL.
 
4. Conditii de calitate
ROMANIANSHIPPING va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra Trimiterea poştală conform programelor de livrare obişnuite ale RomanianShipping; RomanianShipping nu este responsabil pentru pagube indirecte.
 
ROMANIANSHIPPING va respecta timpii de livrare prevazuti pentru serviciile Express, asa cum au fost stabiliti de legislatia in vigoare, respectiv Decizia 2858/2007, respectiv în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi; in cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpii de livrare aferenti serviciilor express avand ca obiect trimiteri postale internationale difera in functie de fiecare tara, conform anexei 1, însă timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele prevăzute pentru trimiterile poştale interne si timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu poate depăşi timpul în care aceeaşi trimitere poştală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.
 
Timpii stabiliţi pentru trimiterile poştale interne sunt de maximum doua zile lucratoare.
 
Timpul de livrare aferent servicilor postale ce au ca obiect trimiteri poştale internationale este diferit in functie de destinaţie, fiind compus din:
 
(i) timpii stabiliţi pentru trimiterile poştale interne (maximum doua zile lucratoare) + (ii) timpii de tranzit din reteaua RomanianShipping specificati in Anexa 1 + (iii) timpul aferent tarii de destinatie (maxim 7 zile lucrătoare pentru zone greu accesibile).
5. Raspunderea RomanianShipping
5.1. Raspunderea RomanianShipping pentru furnizarea serviciilor postale in caz de furt, pierdere, deteriorare, distrugere este guvernata de conventiile internationale aplicabile si/sau legile nationale aplicabile (precum dispozitiile legale din Capitolul.VIII al Ordonantei 13/2013: „Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:
 
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
 
5.2. La sumele prevăzute la lit. a) şi b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
 
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
 
În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
 
În afara despăgubirilor prevăzute la lit. a), se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.
 
5.3 Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. În situaţia în care nu există acorduri internaţionale se aplică prevederile de mai sus.
 
5.4. RomanianShipping nu este responsabil pentru pagube indirecte.
 
A. Singura responsabilitate pentru intarziere va fi restituirea a 1% din tarifele efectiv plătite aferente serviciilor postale prestate pentru fiecare 12 ore de intarziere.
 
B. Ca facilitate, tot în cazul predării cu intarziere a trimiterii poştale, RomanianShipping oferă pentru anumite servicii garanţia returnării banilor, ce presupune o creditare sau o restituire totală sau parţială a tarifelor servicilor privind Trimiterea poştală. Modalităţile si conditiile detaliate privind garanţia returnării banilor (Money-Back Guarantee) sunt disponibile pe site-ul RomanianShipping (www.RomanianShipping.ro) sau la Departamentul de Relaţii cu Clienţii RomanianShipping. Garanţia de restituire (Money Back Guarantee) prevăzută în prezentul articol este aplicabilă numai în cazul în care răspunderea pentru întârziere stabilită la articolul precedent (punctul A) nu a fost și nu va fi invocată.
 
Expeditorul va despăgubi şi nu va ţine RomanianShipping răspunzător pentru oricare pierdere sau prejudiciu rezultând din nerespectarea de către Expeditor a legislaţiei sau reglementărilor aplicabile şi pentru încălcarea de către Expeditor a următoarelor garanţii şi declaraţii: (i) Toate informaţiile furnizate de Expeditor sau reprezentanţii acestuia sunt complete şi exacte;(ii) Trimiterea postala a fost pregătită într-o incintă sigură de către angajaţii Expeditorului;(iii)Expeditorul a angajat personal de încredere pentru pregătirea Trimiterii postale;(iv)Expeditorul a protejat Trimiterea postala împotriva intervenţiilor neautorizate în timpul pregătirii, depozitării şi transportării la RomanianShipping;(v) Trimiterea postala este etichetată, adresată şi ambalată corespunzător pentru a asigura transportul în siguranţă;(vi)Toate legile şi reglementările aplicabile cu privire la vămuire, import, export şi altele au fost respectate; (vii) Termenii şi Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale constituie obligaţii angajante pentru Expeditor.
6. Extinderea raspunderii RomanianShipping;
6.1. RomanianShipping poate realiza pentru Expeditor asigurarea care sa acopere valoarea declarata in bani cu privire la pierderi, furt sau pagube fizice aduse Trimiterii postale, cu conditia ca Expeditorul sa completeze sectiunea privind asigurarea din prima pagina a Notei de transport sau sa solicite acest lucru prin sistemele automate ale RomanianShipping si sa plateasca prima de asigurare corespunzatoare.
 
6.2. In cazul in care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii : (i) obiectul unei trimiteri internationale din Romania catre statele din afara UE il reprezinta documentele.
(e.g: diplome,acte de identitate), (ii) expeditorul selecteaza aceasta optiune sau o solicita prin sistemele automate RomanianShipping si achita contravaloarea sumei fixe de 18 ron („extended liability”), raspunderea RomanianShipping in caz de pierdere, furt, distrugere partiala sau totala este reprezentata de contravaloarea sumei de_1.800 ron (incluzand tariful serviciului).
7. Vămuire, exporturi şi importuri
În scopul prestării serviciilor sale, RomanianShipping poate realiza în numele expeditorului oricare dintre activităţile următoare: (1) să completeze orice documente, să modifice coduri ale produselor şi să plătească orice taxe necesare în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile; (2) să acţioneze în calitate de agent de expediţie al Expeditorului în ceea ce priveşte vama şi controlul exportului şi în calitate de Destinatar doar pentru desemnarea unui agent vamal care să efectueze vămuirea şi intrarea şi (3) să redirecţioneze Trimiterea poştală către agentul de import al Destinatarului sau către o altă adresă la cererea oricărei persoane despre care RomanianShipping consideră în mod rezonabil că este autorizată.
8. Circumstanţe pe care RomanianShipping nu le poate controla
ROMANIANSHIPPING nu este răspunzator pentru pierderi sau pagube determinate de circumstanţe pe care RomanianShipping nu le poate controla. Acestea includ, dar nu se limitează la: deteriorări electrice sau magnetice, sau ştergerea imaginilor fotografice sau electronice a informaţiilor sau înregistrărilor; orice defect sau caracteristică legată de natura trimiterii poştale, orice act sau omisiune de către o persoană care nu este angajată sau contractată de RomanianShipping - de exemplu, Expeditor, Destinatar, terţe părţi, vamă sau alt oficial guvernamental; "Forţa Majoră" - de exemplu, cutremur, ciclon, furtună, inundaţie, ceaţă, război, accident de avion sau embargo, revoltă sau ridicare a maselor civile, acţiune industrială.
9. Trasee
Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirecţionare, inclusiv posibilitatea ca Trimiterea postala sa fie transportată prin locuri de oprire intermediare.
10. Reclamatii
10.1. Reclamatia poate fi introdusa de catre Expeditor sau Destinatar.Reclamaţia trebuie transmisa fie personal de către reclamant la sediul central sau la punctele de acces cu publicul, fie prin posta (confirmare de primire) fie adresata telefonic sau pe e-mail catre departamentul de relatii cu clientii sau online pe site-ul www.RomanianShipping.ro.
 
10.2. Reclamatia trebuie adresata in 6 (sase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluata de catre RomanianShipping de la Expeditor; reclamatia va primi numar de inregistrare si va fi inscrisa in registrul electronic de reclamatii.
 
10.3. Primirea reclamatiei va fi confirmata de catre RomanianShipping reclamantului prin aceeasi modalitate prin care a fost inregistrata reclamatia.
 
10.4. Durata de solutionare a unei reclamatii nu va depasi termenul de trei luni de zile de la depunerii reclamatiei, cu conditia ca toate documentele solicitate, respectiv dovezile acceptate cat si stabilirea optiunii pentru modalitatea de despagubire (numerar/cont bancar) sa fie puse la dispozitie in maximum 30( treizeci) de zile de la depunerea reclamatiei.
 
Dovezile acceptate: Copie a documentului de transport (AWB), Copia facturii si Dovada platii: chitanta / ordin de plata, raport de avariere, ambalaj, continut deteriorat, dacă este cazul, etc.
 
10.5. In cazul in care clientul nu este multumit de solutia RomanianShipping are dreptul de a se adresa altor institutii sau de a introduce actiune in justitie potrivit legislatiei romane. Potrivit prevederilor Ordonantei 13/2013 privind serviciile postale, termenul pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de un an de la data depunerii /preluarii Trimiterilor postale de catre RomanianShipping.
 
10.6.In cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poştală este obligat să transmită reclamaţiile primite, spre soluţionare, furnizorului care a preluat trimiterea poştală respectivă.
 
10.7. Termenul de rambursare a prejudiciului si tarifelor aferente este 30 zile de la solutionarea reclamatiei. Despăgubirile se plătesc în contul persoanei fizice sau juridice in urma informarii RomanianShipping in privinta contului respectiv sau, in cazul in care persoana respectiva nu are cont bancar, in numerar.
11. Separabilitate
Invalidarea sau imposibilitatea de punere în executare a oricăror prevederi nu va afecta nicio altă dispoziţie din aceşti Termeni şi Condiţii.


SC Total Sport Management SRL          
Nr.ord.Reg.Com: J40/15065/2020            
CUI: RO43306942             
Sediul: Bucureşti Sectorul 6, Strada PORUMBACU, Nr. 7

Telefon: +40751913325
Emai: office@romanianshipping.com